trochu

a little, a (little) bit, slightly

trochu víc/míň
a bit/little more/less
ə bɪt/ˈlɪtl mɔː/lεs
od každého trochu
a bit of everything
ə bɪt əv ˈεvrɪˌθɪŋ
Umím trochu anglicky.
I speak a little English.
aɪ spiːk ə ˈlɪtl ˈɪŋglɪʃ
Jdeš trochu pozdě.
You are a bit/somewhat late.
juː ɑː ə bɪt/ˈsʌmˌwɒt leɪt