pochybovat

o čem doubt sth, have doubts about sth, (zpochybňovat) question sth

O tom pochybuji.
I doubt that., I don't think so.
aɪ daʊt ðætˌ aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ
Ještě pořád pochybují o...
They still have doubts about...
ðeɪ stɪl hæv daʊts əˈbaʊt
Trošku jsem pochyboval, ale...
I had certain doubts, but...
aɪ hæd ˈsɜːtn daʊtsˌ bət
O tom nepochybuj! (určitě)
No doubt about that!, You bet!
nəʊ daʊt əˈbaʊt ðæt!ˌ juː bεt!