milý

dear, (povahou) kind, (a příjemný) nice

Milý Robine, ... (v dopise)
Dear Robin, ...
dɪə ˈrɒbɪnˌ
To je od vás velice milé.
It is so nice of you.
ɪt ɪz səʊ naɪs əv juː
Je ke mně velice milý.
He is very kind to me.
hɪ ɪz ˈvεrɪ kaɪnd tə miː
To je ale milé překvapení!
What a lovely surprise!
wɒt ə ˈlʌvlɪ səˈpraɪz!
Byl jsem mile překvapen.
I was pleasantly surprised.
aɪ wɒz ˈplεzntlɪ səˈpraɪzd
To je nemilé!
That's trouble!
ðæts ˈtrʌbl!
Čekalo nás nemilé překvapení.
An unpleasant surprise awaited us.
ən ʌnˈplεznt səˈpraɪz əˈweɪtɪd əs