představit

koho komu introduce, present sb to sb

Dovolte mi, abych se představil.
Let me introduce myself.
lεt miːˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Rád bych vám představil svou manželku.
I would like to introduce you to my wife.
aɪ wʊd laɪk təˌɪntrəˈdjuːs juː tə maɪ waɪf
Ani se nepředstavila.
She didn't even introduce herself.
ʃɪ ˈdɪdnt ˈiːvnˌɪntrəˈdjuːs həˈsεlf
Nebyli jsme si představeni. (dosud)
We haven't been introduced.
wiː ˈhævnt bɪnˌɪntrəˈdjuːst
Společnost představila nový...
The company presented a new..., The company introduced a new...
ðə ˈkʌmpənɪ prɪˈzεntɪd ə njuːˌ ðə ˈkʌmpənɪˌɪntrəˈdjuːst ə njuː
Není třeba jej představovat.
He needs no introduction.
hɪ niːdz nəʊˌɪntrəˈdʌkʃən