představit

koho komu introduce, present sb to sb

Dovolte mi, abych se představil.
Let me introduce myself.
lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Rád bych vám představil svou manželku.
I would like to introduce you to my wife.
aɪ wʊd laɪk tə ˌɪntrəˈdjuːs juː tə maɪ waɪf
Ani se nepředstavila.
She didn't even introduce herself.
ʃɪ ˈdɪdnt ˈiːvn ˌɪntrəˈdjuːs həˈsεlf
Nebyli jsme si představeni. (dosud)
We haven't been introduced.
wiː ˈhævnt bɪn ˌɪntrəˈdjuːst
Společnost představila nový...
The company presented a new..., The company introduced a new...
ðə ˈkʌmpənɪ prɪˈzεntɪd ə njuːˌ ðə ˈkʌmpənɪ ˌɪntrəˈdjuːst ə njuː
Není třeba jej představovat.
He needs no introduction.
hɪ niːdz nəʊ ˌɪntrəˈdʌkʃən