správně

right(ly), correct(ly), (náležitě) properly

Správně! (správná odpověď)
Correct!, Right!
kəˈrεkt!ˌ raɪt!
Správně! (přesně tak)
Absolutely!
ˌæbsəˈluːtlɪ!
Správně zodpověděl otázku.
He answered the question correctly.
hɪ ˈɑːnsəd ðə ˈkwεstʃən kəˈrεktlɪ
Správně si vybral.
He made the right choice.
hɪ meɪd ðə raɪt tʃɔɪs