jednou

once, (jedinkrát) single time, (někdy v budoucnu) one day

ještě jednou
once again, once more
wʌns əˈgεnˌ wʌns mɔː
ani jednou
not once, not a single time
nɒt wʌnsˌ nɒt ə ˈsɪŋgl taɪm
jednou provždy
once and for all
wʌns ænd fə ɔːl
jednou za čas
once in a while, now and then
wʌns ɪn ə waɪlˌ naʊ ænd ðεn
jednou za uherský rok
once in a blue moon
wʌns ɪn ə bluː muːn
Už jsem tady jednou byl.
I have been here once before.
aɪ hæv bɪn hɪə wʌns bɪˈfɔː
Chodím tam jednou týdně/měsíčně.
I go there once a week/month.
aɪ gəʊ ðεə wʌns ə wiːk/mʌnθ
Jak jednou začneš...
Once you start...
wʌns juː stɑːt
Jednou to udělám.
I'll do it one day.
aɪl dʊ ɪt wʌn deɪ
Pro jednou bychom mohli...
For once we could...
fə wʌns wiː kʊd
Byl jednou jeden...
Once upon a time there was a...
wʌns əˈpɒn ə taɪm ðεə wɒz ə
Dvakrát měř a jednou řež.
Look before you leap., It's better to be safe than sorry.
lʊk bɪˈfɔː juː liːpˌ ɪts ˈbεtə tə biː seɪf ðæn ˈsɒrɪ