schválit

co approve, sanction, (z moci) authorize/ authorise sth

Schválili mi tu žádost.
They've approved my request.
ðeɪv əˈpruːvd maɪ rɪˈkwεst
Neschválili mu půjčku.
They denied his loan (application).
ðeɪ dɪˈnaɪd hɪz ləʊn (ˌæplɪˈkeɪʃən)
Musí to být schváleno předsedou.
It must be approved by the chairman.
ɪt mʌst biː əˈpruːvd baɪ ðə ˈtʃεəmən
Návrh zákona byl schválen.
The bill was passed., The bill was approved.
ðə bɪl wɒz pɑːstˌ ðə bɪl wɒz əˈpruːvd
Neschvalujeme tyto praktiky.
We don't approve of these practices.
wiː dəʊnt əˈpruːv əv ðiːz ˈpræktɪsɪz