zdát se

1(ve snu) co, o kom/čem dream of/about sb/sth

Co/O čem se ti zdálo?
What did you dream about?
wɒt dɪd juː driːm əˈbaʊt?
Zdálo se mi o tobě.
I dreamed/dreamt about you.
aɪ driːmd/drεmt əˈbaʊt juː
Zdálo se mu, že...
He dreamed that...
hɪ driːmd ðæt
(No) to se mi snad zdá!
I must be dreaming!
aɪ mʌst biː driːmɪŋ!

2(připadat) komu seem to sb, (zapůsobit dojmem) strike sb as sth, (vypadat) look

Zdá se, že...
It seems that...
ɪt siːms ðæt
Jak se zdá... (podle všeho)
Apparently..., Seemingly...
əˈpærəntlɪˌ ˈsiːmɪŋlɪ
Zdá se mi to nepravděpodobné.
It seems unlikely to me., I find it unlikely.
ɪt siːms ʌnˈlaɪklɪ tə miːˌ aɪ faɪnd ɪt ʌnˈlaɪklɪ
Nezdá se mi to směšné.
I don't find it ridiculous.
aɪ dəʊnt faɪnd ɪt rɪˈdɪkjʊləs
To se ti jen zdálo.
You were just imagining it.
juː wɜː dʒʌst ɪˈmædʒɪnɪŋ ɪt
Zdá se, že bude pršet.
It looks like rain.
ɪt lʊks laɪk reɪn
Co se ti na tom nezdá?
What don't you like about it?, What's wrong with it?
wɒt dəʊnt juː laɪk əˈbaʊt ɪt?ˌ wɒts rɒŋ wɪθ ɪt?
To se mi nezdá. (pravděpodobné)
I don't find it likely., (hovor.) I guess not.
aɪ dəʊnt faɪnd ɪt ˈlaɪklɪˌ aɪ gεs nɒt
Zdání klame.
Appearances can be deceptive.
əˈpɪərənsɪz kən biː dɪˈsεptɪv
Nemám (ani) zdání...
I have no idea (of)...
aɪ hæv nəʊ aɪˈdɪə (əv)