legrace

fun, (hl. BrE) a (good) laugh, (šprým, fór) joke

Udělal jsem to z legrace.
I did it for fun.
aɪ dɪd ɪt fə fʌn
Přestaň si (z toho) dělat legraci.
Stop making fun of it.
stɒp ˈmeɪkɪŋ fʌn əv ɪt
Nedělej si ze mě legraci! (neutahuj si)
Stop pulling my leg.
stɒp pʊlɪŋ maɪ lεg
Děláš si ze mě legraci?
Are you kidding me?
ɑː juː kɪdɪŋ miː?
Bez legrace? (myslíš to vážně?)
No kidding?
nəʊ kɪdɪŋ?
Jen jsem si dělal legraci.
I was just kidding.
aɪ wɒz dʒʌst kɪdɪŋ
No to si snad děláš legraci!
You must be joking!, You gotta be kidding me!
juː mʌst biː dʒəʊkɪŋ!ˌ juː ˈgɒtə biː kɪdɪŋ miː!
Z legrace/V legraci mu říkáme...
We jokingly call him...
wiː dʒəʊkɪŋlɪ kɔːl hɪm
Není s tebou žádná legrace.
You are no fun.
juː ɑː nəʊ fʌn
Je s ním legrace.
He is fun to be with.
hɪ ɪz fʌn tə biː wɪθ
Tady přestává (všechna) legrace.
This is getting beyond a joke.
ðɪs ɪz gεtɪŋ bɪˈjɒnd ə dʒəʊk
A je po legraci.
The fun is over.
ðə fʌn ɪz ˈəʊvə