oblíbený

(obecně) popular, (osobně) favourite/(AmE) favorite, (hovor.) pet

Je u dětí oblíbená.
She is popular with kids.
ʃɪ ɪz ˈpɒpjʊlə wɪθ kɪdz
v současnosti nejoblíbenější zpěvák v...
currently the most popular singer in...
ˈkʌrəntlɪ ðə məʊst ˈpɒpjʊlə ˈsɪŋə ɪn
Tento sport je čím dál více oblíbený.
This sport is becoming more and more popular.
ðɪs spɔːt ɪz bɪˈkʌmɪŋ mɔː ænd mɔː ˈpɒpjʊlə
Pivo je oblíbenější mezi muži.
Beer is more popular among men.
bɪə ɪz mɔː ˈpɒpjʊlə əˈmʌŋ mεn
Je to její oblíbený žák.
He's her favourite pupil.
hiːz hə ˈfeɪvrɪt ˈpjuːpl
Moje nejoblíbenější jídlo je...
My favourite meal/dish is...
maɪ ˈfeɪvrɪt miːl/dɪʃ ɪz