postavit

build, (dát) put, (založit) co na čem base sth on sth

Postavil jsem to sám.
I built it myself.
aɪ bɪlt ɪt maɪˈsεlf
Můžeme tady postavit stan?
Can we pitch a tent here?
kən wiː pɪtʃ ə tεnt hɪə?
Kam to mám postavit?
Where shall I put it?
wεə ʃæl aɪ pʊt ɪt?
Postavte to na zem/bokem.
Put it down/aside.
pʊt ɪt daʊn/əˈsaɪd
Postav to. (na výšku)
Put it upright.
pʊt ɪt ˈʌpˌraɪt
Postav (vodu) na kávu/čaj.
Put the kettle on.
pʊt ðə ˈkεtl ɒn
Postavili mě před hotovou věc.
I was presented with a fait accompli.
aɪ wɒz prɪˈzεntɪd wɪθ ə fεt akɔ̃pli
Postavil si hlavu.
He dug his heels in., He wouldn't budge.
hɪ dʌg hɪz hiːlz ɪnˌ hɪ ˈwʊdnt bʌdʒ