přiznat (se)

co, k čemu confess sth, to sth, (form.) acknowledge, (připustit) admit sth

Musím přiznat, že...
I must confess that...
aɪ mʌst kənˈfεs ðæt
Přiznávám, že jsem udělal chybu.
I admit I made a mistake.
aɪ ədˈmɪt aɪ meɪd ə mɪˈsteɪk
No, abych se přiznal...
Well, to tell the truth...
wεlˌ tə tεl ðə truːθ
Dobře, přiznávám se!
All right, I confess!
ɔːl raɪtˌ aɪ kənˈfεs!
Jak sama přiznala...
By her own admission...
baɪ hə əʊn ədˈmɪʃən
Přiznal vinu. (u soudu)
He pleaded guilty.
hɪ pliːdɪd ˈgɪltɪ