urazit

knock off, (urážkou) koho insult, offend sb, (vzdálenost) travel sth

Urazil jsem ucho hrníčku.
I knocked the handle off the cup.
aɪ nɒkt ðə ˈhændl ɒf ðə kʌp
Nechtěl jsem vás urazit.
I didn't mean to offend you., I didn't mean to insult you.
aɪ ˈdɪdnt miːn tə əˈfεnd juːˌ aɪ ˈdɪdnt miːn tə ɪnˈsʌlt juː
Jen tak něco ho neurazí.
He's slow to take offence.
hiːz sləʊ tə teɪk əˈfεns
Urazili jsme 50 kilometrů.
We travelled 50 kilometres.
wiː ˈtrævəld ˈfɪftɪ kɪˈlɒmitəs
urazit se kvůli čemu
take offence at sth, be offended by sth
teɪk əˈfεnsˌ biː əˈfεndɪd
Urazil se kvůli tomu.
He was offended by it.
hɪ wɒz əˈfεndɪd baɪ ɪt
Doufám, že jste se neurazil.
I hope you didn't take offence.
aɪ həʊp juː ˈdɪdnt teɪk əˈfεns
Hned/Snadno se urazí.
He is quick to take offence.
hɪ ɪz kwɪk tə teɪk əˈfεns
Byl uražený kvůli...
He was offended because of/by...
hɪ wɒz əˈfεndɪd bɪˈkɒz əv/baɪ
Vypadala uraženě.
She looked offended.
ʃɪ lʊkt əˈfεndɪd