zastihnout

koho catch, reach, (najít) find sb

Kdy ji mohu zastihnout?
When can I reach her?
wεn kən aɪ riːtʃ hə?
Doma jsem ho nezastihl.
I didn't catch him at home.
aɪ ˈdɪdnt kætʃ hɪm æt həʊm
V lese nás zastihla bouřka.
We were caught by a storm in the forest.
wiː wɜː kɔːt baɪ ə stɔːm ɪn ðə ˈfɒrɪst
Momentálně není k zastižení.
He is not available at the moment.
hɪ ɪz nɒt əˈveɪləbl æt ðə ˈməʊmənt