pomalu

slow(ly), (pomalým tempem) tardily, (s opatrností) easy

Mluvte prosím pomaleji.
Please, speak more slowly.
pliːzˌ spiːk mɔː ˈsləʊlɪ
Trošku pomaleji chápe.
He's a bit slow on the uptake.
hiːz ə bɪt sləʊ ɒn ðiː ˈʌpˌteɪk
Už je pomalu čas jít.
It is about time to go.
ɪt ɪz əˈbaʊt taɪm tə gəʊ
Pomalu začínám věřit, že...
I'm coming to believe that...
aɪm ˈkʌmɪŋ tə bɪˈliːv ðæt
Pěkně pomalu. (zlehka)
Go easy!, Easy (does it)!
gəʊ ˈiːzɪ!ˌ ˈiːzɪ (dʌz ɪt)!
Spěchej pomalu.
More haste less speed., Make haste slowly.
mɔː heɪst lεs spiːdˌ meɪk heɪst ˈsləʊlɪ