blbý

1(hloupý) stupid, silly, dumb

To je ale blbá otázka!
What a stupid/silly question.
wɒt ə ˈstjuːpɪd/ˈsɪlɪ ˈkwεstʃən
Nebuď blbej.
Don't be silly/stupid.
dəʊnt biː ˈsɪlɪ/ˈstjuːpɪd
Je úplně blbá.
(euf.) She is dead from the neck up.
ʃɪ ɪz dεd frɒm ðə nεk ʌp

2(špatný) bad, (mizerný) lousy, rotten

Měl jsem blbej den.
I had a bad (hair) day.
aɪ hæd ə bæd (hεə) deɪ
Má blbou náladu.
She's in a bad mood today.
ʃiːz ɪn ə bæd muːd təˈdeɪ
za blbých dvacet eur
for measly twenty euros
fə ˈmiːzlɪ ˈtwεntɪ ˈjʊərəʊz
(hovor.) To máš blbý! (smůla)
Too bad (for you)!
tuː bæd (fə juː)!