těšit se

na co look forward to sth, (radovat se) z čeho enjoy sth

Těším se, až tě uvidím.
I am looking forward to seeing you.
aɪ əm lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ˈsiːɪŋ juː
Těšíte se?
Are you looking forward to it?
ɑː juː lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ɪt?
Těš se! (pohrůžka)
Just you wait!
dʒʌst juː weɪt!
Těší se velké oblibě.
He enjoys great popularity.
hɪ ɪnˈdʒɔɪz greɪt ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ