zavázat

(uzlem uzavřít) co tie (up), (zašněrovat) lace (up) sth, (obvázat) bandage (up) sth

Neměl zavázané tkaničky.
His shoelaces were untied.
hɪz ˈʃuːˌleɪsɪz wɜː ʌnˈtaɪd
Zavaž si tkaničky.
Tie your shoelaces.
taɪ jɔː ˈʃuːˌleɪsɪz
Umíš si zavázat kravatu?
Can you tie your tie?
kən juː taɪ jɔː taɪ?
Ránu je třeba zavázat.
The wound needs dressing.
ðə wuːnd niːdz ˈdrεsɪŋ
Měla zavázané koleno.
Her knee was bandaged.
hə niː wɒz ˈbændɪdʒd
Zavázali mu oči... (aby neviděl)
They blindfolded him...
ðeɪ ˈblaɪndˌfəʊldɪd hɪm
Byl bych vám zavázán, kdyby...
I would be obliged (to you) if...
aɪ wʊd biː əˈblaɪdʒd (tə juː) ɪf
Zavázali se, že budou pomáhat...
They committed themselves to help..., They pledged to help...
ðeɪ kəˈmɪtɪd ðəmˈsεlvz tə hεlpˌ ðeɪ plεdʒd tə hεlp