prý

supposedly, (form.) allegedly, (povídá se) they say

Prý to už zaplatil. (jak tvrdí)
He claims to have paid for it.
hɪ kleɪmz tə hæv peɪd fə ɪt
Prý umí dobře zpívat.
He is said to be a good singer.
hɪ ɪz sεd tə biː ə gʊd ˈsɪŋə
Prý se zbláznil.
They say he's gone mad.
ðeɪ seɪ hiːz gɒn mæd
Prý už tam nebydlí.
Allegedly he doesn't live there anymore.
əˈlεdʒɪdlɪ hɪ ˈdʌznt lɪv ðεə ˌεnɪˈmɔː