hezky

nicely, (úhledně) neatly, (značně) pretty

Vypadá to hezky.
It looks nice.
ɪt lʊks naɪs
Mějte se hezky.
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Je hezky.
The weather is fine.
ðə ˈwεðə ɪz faɪn
Udělalo se hezky.
It's turned out nice.
ɪts tɜːnd aʊt naɪs
Moře bylo hezky teplé.
The sea was nice and warm.
ðə siː wɒz naɪs ænd wɔːm
Je to hezky drahé.
It's pretty expensive.
ɪts ˈprɪtɪ ɪkˈspεnsɪv
Hezky! (uznání)
Nice one!, Cool!
naɪs wʌn!ˌ kuːl!