ještě

1(stále) still, (v záporu a otázkách) yet, (tak pozdě) as late as

Ještě tu knihu mám.
I still have the book.
aɪ stɪl hæv ðə bʊk
Ještě se můžeš vrátit.
You can still go back.
juː kən stɪl gəʊ bæk
Ještě nepřišel.
He hasn't come yet.
hɪ ˈhæznt kʌm jεt
Ty to ještě nemáš (hotové)?
Haven't you finished yet?
ˈhævnt juː ˈfɪnɪʃt jεt?
Ještě ne!
Not yet!
nɒt jεt!
Ještě ve 4 ráno nebyl doma.
He wasn't back even at 4 a.m.
hɪ ˈwɒznt bæk ˈiːvn æt fɔː ˌeɪˈεm
Vyráběl se ještě v roce 1946.
It was still in production in 1946.
ɪt wɒz stɪl ɪn prəˈdʌkʃən ɪn ˌnaɪnˈtiːnfɔːtɪˈsɪks
Ještě v březnu tu pracovala.
She worked here as late as March.
ʃɪ wɜːkt hɪə əz leɪt əz mɑːtʃ
dokud ještě můžeš
while you still can
waɪl juː stɪl kən
... dokud to ještě (nějak) jde
... while the going is good
... waɪl ðə ˈgəʊɪŋ ɪz gʊd

2(více) more, (ve stupňování) even, (znovu) (once) again

Ještě (jeden)!
(One) more!
(wʌn) mɔː!
Ještě jednou!
Once again!, Once more!
wʌns əˈgεn!ˌ wʌns mɔː!
Vezmi si ještě.
Have some more.
hæv sʌm mɔː
Budu potřebovat ještě něco.
I'm gonna need one more thing.
aɪm ˈgɒnə niːd wʌn mɔː θɪŋ
Tyto jsou ještě lepší.
These are even better.
ðiːz ɑː ˈiːvn ˈbεtə
Máme ještě jiný problém.
We have yet another problem.
wiː hæv jεt əˈnʌðə ˈprɒbləm
To nám tak ještě scházelo.
That's all we needed.
ðæts ɔːl wiː niːdɪd
Potřebuješ ještě něco?
Do you need anything else?
dʊ juː niːd ˈεnɪˌθɪŋ εls?
Co ještě?
What else?
wɒt εls?
Kdo ještě o tom ví?
Who else knows about this?
huː εls nəʊz əˈbaʊt ðɪs?
Ještě se ptej! (copak to nevíš)
Don't you know?, You know better.
dəʊnt juː nəʊ?ˌ juː nəʊ ˈbεtə
... a k tomu (všemu) ještě...
... and on top of it..., and to top it all (off)..., ... and in addition to that...
... ænd ɒn tɒp əv ɪtˌ ænd tə tɒp ɪt ɔːl (ɒf)ˌ ... ænd ɪn əˈdɪʃən tə ðæt

3(hned tento) this very, (hned) right

Zavolám mu ještě dnes.
I'll call him right today.
aɪl kɔːl hɪm raɪt təˈdeɪ
Ještě ráno jsem s ní mluvil.
I talked to her this very morning.
aɪ tɔːkt tə hə ðɪs ˈvεrɪ ˈmɔːnɪŋ

4(v přacích větách) only

Ještě že tak!
(It's) just as well.
(ɪts) dʒʌst əz wεl
Ještě že nepřišel.
It's a good thing that he didn't come.
ɪts ə gʊd θɪŋ ðæt hɪ ˈdɪdnt kʌm
Ještě kdyby ta čísla souhlasila.
If only the numbers corresponded.
ɪf ˈəʊnlɪ ðə ˈnʌmbəz ˌkɒrɪˈspɒndɪd
Ještě že se o tom zmínil.
It was just as well that he mentioned it.
ɪt wɒz dʒʌst əz wεl ðæt hɪ ˈmεnʃənd ɪt