svést

koho seduce, (vinu) blame sth on sb/sth, (zvládnout) co manage sth

Svedl mě.
He seduced me.
hɪ sɪˈdjuːst miː
Svedli to na mě.
They blamed it on me.
ðeɪ bleɪmd ɪt ɒn miː
Svedla nás dohromady náhoda.
We were brought together by chance.
wiː wɜː brɔːt təˈgεðə baɪ tʃɑːns
Svedeš to?
Can you do it?
kən juː dʊ ɪt?
To svedu levou zadní.
It's a piece of cake (for me)., I can do it with one hand tied behind my back.
ɪts ə piːs əv keɪk (fə miː)ˌ aɪ kən dʊ ɪt wɪθ wʌn hænd taɪd bɪˈhaɪnd maɪ bæk