úzký

narrow, (těsný) tight, close

Ta sukně je mi úzká.
The skirt is too tight for me.
ðə skɜːt ɪz tuː taɪt fə miː
Zahnali nás do úzkých.
They cornered us., They boxed us in.
ðeɪ ˈkɔːnəd əsˌ ðeɪ ˈbɒkst əs ɪn
Dostal se do užšího výběru.
He was shortlisted.
hɪ wɒz ˈʃɔːtˌlɪstɪd
Úzce spolupracujeme s...
We co-operate closely with...
wiː kəʊˈɒpəˌreɪt kləʊslɪ wɪθ
To úzce souvisí s...
It is closely connected with/related to...
ɪt ɪz kləʊslɪ kəˈnεktɪd wɪθ/rɪˈleɪtɪd tə
v užším slova smyslu
in a narrower/strict sense
ɪn ə ˈnærəʊə/strɪkt sεns