vina

guilt, blame, (chyba) fault

Kdo je na vině?, Čí je to vina?
Who is to blame?, Whose fault is it?, Who is at fault?
huː ɪz tə bleɪm?ˌ huːz fɔːlt ɪz ɪt?ˌ huː ɪz æt fɔːlt?
Nebyla to moje vina.
It was not my fault.
ɪt wɒz nɒt maɪ fɔːlt
To je všechno tvoje/vaše vina.
It's all your fault.
ɪts ɔːl jɔː fɔːlt
Dávají mi za vinu...
They blame me for..., They lay the blame for ... on me.
ðeɪ bleɪm miː fəˌ ðeɪ leɪ ðə bleɪm fə ... ɒn miː
Svalují vinu na...
They put/pin the blame on...
ðeɪ pʊt/pɪn ðə bleɪm ɒn
Vzal na sebe vinu za...
He took the blame for...
hɪ tʊk ðə bleɪm fə
Mně vinu nedávejte!
Don't blame me!
dəʊnt bleɪm miː!
(svojí) vlastní vinou
through one's own fault
θruː əʊn fɔːlt