ujet

(vzdálenost) cover, travel, do

Ujeli jsme přes 1000 kilometrů.
We covered over one thousand kilometres., We did over one thousand kilometres.
wiː ˈkʌvəd ˈəʊvə wʌn ˈθaʊzənd kɪˈlɒmitəsˌ wiː dɪd ˈəʊvə wʌn ˈθaʊzənd kɪˈlɒmitəs
Ujela se všemi penězi.
She made off with all the money.
ʃɪ meɪd ɒf wɪθ ɔːl ðə ˈmʌnɪ
Lupič skočil do auta a ujel.
The robber leapt into a car and drove away/off.
ðə ˈrɒbə lεpt ˈɪntə ə kɑː ænd drəʊv əˈweɪ/ɒf
Viník nehody (z místa) ujel.
It was a hit-and-run accident.
ɪt wɒz ə ˈhɪtˌəndˌrʌn ˈæksɪdənt
Ujeli mi. (nepočkali)
They drove off without me.
ðeɪ drəʊv ɒf wɪˈðaʊt miː
Ujel mi autobus/vlak.
I missed the bus/train.
aɪ mɪst ðə bʌs/treɪn
Ujela jí noha (na ledě).
Her foot slipped (on ice).
hə fʊt slɪpt (ɒn aɪs)
Ujíždí ti oko na punčoše.
There is a ladder/(AmE) run in your stocking.
ðεə ɪz ə ˈlædə/rʌn ɪn jɔː ˈstɒkɪŋ
(přen.) Ujel jim vlak. (příležitost)
They missed the boat.
ðeɪ mɪst ðə bəʊt
(hovor.) Ujíždí na značkovém oblečení.
She's hooked on designer clothing.
ʃiːz hʊkt ɒn dɪˈzaɪnə ˈkləʊðɪŋ
(hovor.) To je (pěkně) ujetý!
That's (pretty) kinky!, That's off-the-wall!, That's way-out!
ðæts (ˈprɪtɪ) ˈkɪŋkɪ!ˌ ðæts ɒfˌðəˌwɔːl!ˌ ðæts weɪaʊt!