děkovat

komu za co thank sb for (doing) sth, (vděčit) owe sb sth

Děkuji vám (mnohokrát).
Thank you (very much).
θæŋk juː (ˈvεrɪ mʌtʃ)
Předem děkuji za...
Thank you in advance for...
θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns fə
Mně neděkujte.
Don't thank me.
dəʊnt θæŋk miː
Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).
A cup of tea? – No, thank you.
ə kʌp əv tiː? - nəʊˌ θæŋk juː
Vyřiďte mu, že děkuji za ty květiny.
Pass on my thanks for the flowers.
pɑːs ɒn maɪ θæŋks fə ðə ˈflaʊəz
Mohou děkovat bohu/osudu, že...
They thank their lucky stars (that)...
ðeɪ θæŋk ðεə ˈlʌkɪ stɑːz (ðæt)