stát1

1(na nohou ap.) stand, be standing, (nehýbat se) be still/stationary

Stůj!
Stop!
stɒp!
Stůj! (ani hnout)
Freeze!
friːz!
Stojíš mi v cestě.
You are in my way.
juː ɑː ɪn maɪ weɪ
Sotva stojím na nohou.
I'm dead on my feet., I can barely stand.
aɪm dεd ɒn maɪ fiːtˌ aɪ kən ˈbεəlɪ stænd
Na čí straně stojíš?
Who do you side with?
huː dʊ juː saɪd wɪθ?
Budu stát při tobě.
I will stand by you.
aɪ wɪl stænd baɪ juː
Celá rodina stojí za ním.
He has the support of the entire family.
hɪ hæz ðə səˈpɔːt əv ðiː ɪnˈtaɪə ˈfæmɪlɪ
Stojíme před problémem.
We are facing a problem., We're faced with a problem.
wiː ɑː ˈfeɪsɪŋ ə ˈprɒbləmˌ wɪə ˈfeɪst wɪθ ə ˈprɒbləm
Stojí ti hodinky.
Your watch has stopped.
jɔː wɒtʃ hæz stɒpt
Na ceduli stálo...
The notice read...
ðə ˈnəʊtɪs rεd
Nad tím zůstává rozum stát.
It makes the mind boggle., The mind boggles (at it).
ɪt meɪks ðə maɪnd ˈbɒglˌ ðə maɪnd ˈbɒglz (æt ɪt)
Jak si stojíme? (jak jsme na tom)
How are we doing?
haʊ ɑː wiː ˈduːɪŋ?
Za tím si stojím. (názorem ap.)
I stand by that., I stand pat.
aɪ stænd baɪ ðætˌ aɪ stænd pæt
Stojí si (pevně) za svým. (neustoupí)
He won't budge., He stands pat/firm., He sticks to his guns.
hɪ wəʊnt bʌdʒˌ hɪ stændz pæt/fɜːmˌ hɪ stɪks tə hɪz gʌnz

2(mít zájem) o koho/co care for, (chtít) want sb/sth, be interested in sb/sth

Stojíš o mě ještě?
Do you still care for me?
dʊ juː stɪl kεə fə miː?
Nestojím o soucit.
I don't want sympathy.
aɪ dəʊnt wɒnt ˈsɪmpəθɪ
Stojíte o to ještě?
Would you still be interested?
wʊd juː stɪl biː ˈɪntrɪstɪd?