cizí

(zahraniční ap.) foreign, (neznámý) strange, (někoho jiného) somebody else's

Učím se cizí jazyky.
I learn/study foreign languages.
aɪ lɜːn/ˈstʌdɪ ˈfɒrɪn ˈlæŋgwɪdʒɪz
Je to úplně cizí člověk.
He's a total stranger.
hiːz ə ˈtəʊtl ˈstreɪndʒə
Neměl bys mluvit s cizími lidmi.
You shouldn't talk to strangers.
juː ˈʃʊdnt tɔːk tə ˈstreɪndʒəz
Nepleť se do cizích věcí.
Don't meddle in other people's business.
dəʊnt ˈmεdl ɪn ˈʌðə ˈpiːplz ˈbɪznɪs
Vzal jsem si cizí kabát.
I took somebody else's coat.
aɪ tʊk ˈsʌmbədɪ εlsɪz kəʊt
Udělal jsem to bez cizí pomoci.
I did it without outside help.
aɪ dɪd ɪt wɪˈðaʊt ˌaʊtˈsaɪd hεlp