lepší

better, (vyšší,kvalitnější) superior, (vylepšený) improved

Je mnohem lepší než...
He's much better than...
hiːz mʌtʃ ˈbεtə ðæn
To by bylo ještě lepší!
That would be even better!
ðæt wʊd biː ˈiːvn ˈbεtə!
Bylo by lepší promluvit si s ním.
It would be better to speak to him.
ɪt wʊd biː ˈbεtə tə spiːk tə hɪm
Je to čím dál lepší.
It's getting better all the time.
ɪts gεtɪŋ ˈbεtə ɔːl ðə taɪm
Je to pořád lepší než nic.
It's still better than nothing.
ɪts stɪl ˈbεtə ðæn ˈnʌθɪŋ
Je to změna k lepšímu.
It's a change for the better.
ɪts ə tʃeɪndʒ fə ðə ˈbεtə
Pamatuji lepší časy., Už bylo líp.
I've seen better days.
aɪv siːn ˈbεtə deɪz
Dostal lepší dvojku. (ve škole)
He got a B plus.
hɪ gɒt ə biː plʌs
Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
A bird in the hand is worth two in the bush.
ə bɜːd ɪn ðə hænd ɪz wɜːθ tuː ɪn ðə bʊʃ
mé lepší já
my better self
maɪ ˈbεtə sεlf