změnit

co change sth, (pozměnit) alter, (přehodnotit ap.) revise sth

Změnil jsem názor.
I've changed my mind/opinion.
aɪv tʃeɪndʒd maɪ maɪnd/əˈpɪnjən
Změňme téma!
Let's change the subject!
lεts tʃeɪndʒ ðə ˈsʌbdʒɪkt!
Na tom se nedá nic změnit.
It can't be changed.
ɪt kɑːnt biː tʃeɪndʒd
Co to změní? (k lepšímu)
What will it change?, What good will it do?
wɒt wɪl ɪt tʃeɪndʒ?ˌ wɒt gʊd wɪl ɪt dʊ?
změnit majitele (věc)
change hands
tʃeɪndʒ hændz