kousat, kousnout

(potravu) co chew, (zakusovat se) bite, (hryzat) gnaw (at) sth

Nekousej si nehty.
Don't bite your nails.
dəʊnt baɪt jɔː neɪlz
Kousl jsem se do rtu.
I bit my lip.
aɪ bɪt maɪ lɪp
Kouše ten pes?
Does the dog bite?
dʌz ðə dɒg baɪt?
Kousl mě pes.
I was bitten by a dog., A dog bit me.
aɪ wɒz ˈbɪtn baɪ ə dɒgˌ ə dɒg bɪt miː
(přen.) On tě nekousne.
He won't bite you.
hɪ wəʊnt baɪt juː
Kousni si.
Have/Take a bite.
hæv/teɪk ə baɪt
Dej mi kousnout čeho.
Give me/Let me have a bite of sth.
gɪv miː/lεt miː hæv ə baɪt
Kousl se mi počítač.
My PC froze.
maɪ ˌpiːˈsiː frəʊz
Ta aplikace se pořád kouše.
The application keeps freezing.
ðiː ˌæplɪˈkeɪʃən kiːps ˈfriːzɪŋ
Pes, který štěká, nekouše.
His/Her bark is worse than his/her bite.
hɪz/hə bɑːk ɪz wɜːs ðæn hɪz/hə baɪt