prohlédnout (si)

koho/co examine sb/sth, (vidět) see, (podívat se na) take/have a look at sth

Můžu si to prohlédnout?
Can I take a look at it?
kən aɪ teɪk ə lʊk æt ɪt?
Mohli bychom si prohlédnout dům?
Could we see the house?
kʊd wiː siː ðə haʊs?
Pečlivě si to prohlédni.
Look at it carefully.
lʊk æt ɪt ˈkεəfəlɪ
Prohlédneme si památky.
We'll do some sightseeing.
wiːl dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Lékař mě prohlédl.
The doctor examined me.
ðə ˈdɒktə ɪgˈzæmɪnd miː
Měl by se nechat prohlédnout.
He should go to see the doctor.
hɪ ʃʊd gəʊ tə siː ðə ˈdɒktə
Zvědavě si mě prohlíželi.
They eyed me curiously.
ðeɪ aɪd miː ˈkjʊərɪəslɪ
Prohlížejí si památky.
They're doing (some) sightseeing.
ðεə ˈduːɪŋ (sʌm) ˈsaɪtˌsiːɪŋ