strčit, strkat

1(prudce vrazit) do koho/čeho push, shove sb/sth, give sb/sth a shove/push

Strč do něj.
Give him a push.
gɪv hɪm ə pʊʃ
Strčil do mě!
He pushed me!, He shoved me!
hɪ pʊʃt miː!ˌ hɪ ʃʌvd miː!
Někdo ji strčil ze schodů.
Someone pushed her down the stairs.
ˈsʌmˌwʌn pʊʃt hə daʊn ðə stεəz
Lidé se strkali.
People pushed and shoved., People jostled (each other).
ˈpiːpl pʊʃt ænd ʃʌvdˌ ˈpiːpl ˈdʒɒsld (iːtʃ ˈʌðə)

2(dát) co kam stick, (vsunout) insert, (prudce ap.) shove sth swh

Strč (si) to do kapsy.
Put it in the pocket.
pʊt ɪt ɪn ðə ˈpɒkɪt
Strčím to do zásuvky. (elektrické)
I'll plug it in.
aɪl plʌg ɪt ɪn
Nestrkej si ruce do kapes.
Don't put your hands in your pockets.
dəʊnt pʊt jɔː hændz ɪn jɔː ˈpɒkɪts
Strčila klíč do zámku.
She inserted the key into the keyhole.
ʃɪ ɪnˈsɜːtɪd ðə kiː ˈɪntə ðə ˈkiːˌhəʊl
Strčil jsem vzkaz pod dveře.
I slipped the note under the door.
aɪ slɪpt ðə nəʊt ˈʌndə ðə dɔː
Strč si to někam!
Shove it (up your arse)!, Stick it where the sun don't shine.
ʃʌv ɪt (ʌp jɔː ɑːs)!ˌ stɪk ɪt wεə ðə sʌn dəʊnt ʃaɪn
strkat nos do čeho
poke/stick one's nose into sth
pəʊk/stɪk nəʊz
Nestrkej do toho nos.
Keep your nose out (of it).
kiːp jɔː nəʊz aʊt (əv ɪt)
Strčí je všechny do kapsy!
They can't hold a candle to him.
ðeɪ kɑːnt həʊld ə ˈkændl tə hɪm