docházet

attend sth, (již nebýt) be running out, (nastávat) happen

Dochází na kurzy angličtiny.
She attends English courses.
ʃɪ əˈtεndz ˈɪŋglɪʃ ˈkɔːsɪz
Dochází nám palivo.
We are running out of fuel.
wiː ɑː ˈrʌnɪŋ aʊt əv fjʊəl
Docházejí baterky.
The batteries are low.
ðə ˈbætəriːz ɑː ləʊ
Dochází mi trpělivost.
I'm losing my patience.
aɪm ˈluːzɪŋ maɪ ˈpeɪʃəns
Občas dochází k tomu, že...
It sometimes happens that...
ɪt ˈsʌmˌtaɪmz ˈhæpnz ðæt
Pořád jim nedochází, jak je to nebezpečné.
They still don't realize/get how dangerous it is.
ðeɪ stɪl dəʊnt ˈrɪəˌlaɪz/gεt haʊ ˈdeɪndʒərəs ɪt ɪz
Už mu to dochází. (začíná chápat)
It's slowly dawning on him.
ɪts ˈsləʊlɪ dɔːnɪŋ ɒn hɪm