vyhovovat

komu suit sb, (být vhodný) be convenient for sth

Vyhovuje vám to?
Does that suit you?, Is it okay for you?
dʌz ðæt sjuːt juː?ˌ ɪz ɪt ˌəʊˈkeɪ fə juː?
Tento termín mi dost nevyhovuje.
This date is quite inconvenient for me.
ðɪs deɪt ɪz kwaɪt ˌɪnkənˈviːnjənt fə miː
Kdy by vám to vyhovovalo?
When would suit you?
wεn wʊd sjuːt juː?
Přijď, až ti to bude vyhovovat.
Come when it suits you.
kʌm wεn ɪt suːts juː