přesvědčit

koho o čem convince, persuade sb of sth, (form.) prevail (up)on sb to do sth

Přesvědčil jste mě.
You have convinced me.
juː hæv kənˈvɪnst miː
Zkusím ho přesvědčit.
I'll try to persuade him., I'll try to convince him.
aɪl traɪ tə pəˈsweɪd hɪmˌ aɪl traɪ tə kənˈvɪns hɪm
Přesvědčila mě, abych počkal.
She persuaded me to wait.
ʃɪ pəˈsweɪdɪd miː tə weɪt
Nenechá se přesvědčit.
He won't be persuaded.
hɪ wəʊnt biː pəˈsweɪdɪd