dělat

do, (pracovat) work, (vytvářet ap.) make, (předstírat) pretend, (počínat si) act

Co (tady) děláš?
What are you doing (here)?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ (hɪə)?
Nedělejte to!
Don't do it!
dəʊnt dʊ ɪt!
Dělej! (pospěš)
Hurry up!, Look sharp!
ˈhʌrɪ ʌp!ˌ lʊk ʃɑːp!
Co budu/mám dělat?
What shall/should I do?
wɒt ʃæl/ʃʊd aɪ dʊ?
Musíme s tím něco dělat.
We have to do something about it.
wiː hæv tə dʊ ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt ɪt
Nedá se nic dělat.
It can't be helped., Nothing can be done.
ɪt kɑːnt biː hεlptˌ ˈnʌθɪŋ kən biː dʌn
Děláš chybu.
You are making a mistake.
juː ɑː ˈmeɪkɪŋ ə mɪˈsteɪk
Dělej, jak uznáš za vhodné.
Do as you see fit., Do as you think fit.
dʊ əz juː siː fɪtˌ dʊ əz juː θɪŋk fɪt
Dělej si, co chceš.
Do what you like., Do whatever you want.
dʊ wɒt juː laɪkˌ dʊ wɒtˈεvə juː wɒnt
Děláš nějaké sporty?
Do you do any sports?
dʊ juː dʊ ˈεnɪ spɔːts?
Jeho dcera dělá medicínu.
His daughter is a medic.
hɪz ˈdɔːtə ɪz ə ˈmεdɪk
Jak se to dělá?
How is it done?
haʊ ɪz ɪt dʌn?
To se nedělá!
It's not right., It's a bad thing to do.
ɪts nɒt raɪtˌ ɪts ə bæd θɪŋ tə dʊ
Dělám na tom.
I'm working on it., I'm on it.
aɪm ˈwɜːkɪŋ ɒn ɪtˌ aɪm ɒn ɪt
Dělám, co můžu.
I'm doing my best., I do what I can.
aɪm ˈduːɪŋ maɪ bεstˌ aɪ dʊ wɒt aɪ kən
To s tím nemá co dělat.
It has nothing to do with that.
ɪt hæz ˈnʌθɪŋ tə dʊ wɪθ ðæt
Tady nemáš co dělat! (pohledávat)
You have no business here.
juː hæv nəʊ ˈbɪznɪs hɪə
Nedělejte hluk.
Don't make noise.
dəʊnt meɪk nɔɪz
Alkohol mi nedělá dobře.
Alcohol doesn't agree with me.
ˈælkəˌhɒl ˈdʌznt əˈgriː wɪθ miː
Nedělej si (s tím) starosti.
Don't worry (about it).
dəʊnt ˈwʌrɪ (əˈbaʊt ɪt)
Nic si z toho nedělej.
Take it easy.
teɪk ɪt ˈiːzɪ
Děláš mi starosti.
I worry about you., I'm worried about you.
aɪ ˈwʌrɪ əˈbaʊt juːˌ aɪm ˈwʌrɪd əˈbaʊt juː
Děláš si srandu?
Are you kidding?
ɑː juː kɪdɪŋ?
Nedělej si ze mě legraci.
Stop making fun of me.
stɒp ˈmeɪkɪŋ fʌn əv miː
Kolik to dělá celkem?
What's the total?, How much is it altogether?, How much does it make?
wɒts ðə ˈtəʊtl?ˌ haʊ mʌtʃ ɪz ɪt ˌɔːltəˈgεðə?ˌ haʊ mʌtʃ dʌz ɪt meɪk?
Dělá se hezky.
The weather is looking up.
ðə ˈwεðə ɪz lʊkɪŋ ʌp
Dělá to patnáct eur.
It's fifteen euros.
ɪts ˌfɪfˈtiːn ˈjʊərəʊz
Dělá se mi z toho špatně.
It makes me (feel) sick., It nauseates me.
ɪt meɪks miː (fiːl) sɪkˌ ɪt ˈnɔːzɪˌeɪts miː
V autě se mi dělá špatně.
I get carsick.
aɪ gεt ˈkɑːˌsɪk
Budeš mi dělat společnost?
Will you keep me company?
wɪl juː kiːp miː ˈkʌmpənɪ?
Nedělej ukvapené závěry!
Don't jump to conclusions!
dəʊnt dʒʌmp tə kənˈkluːʒənz!
Nedělej z toho takovou vědu!
Don't make a big deal out of it!
dəʊnt meɪk ə bɪg diːl aʊt əv ɪt!
Dělal, jakože...
He pretended..., He made as if...
hɪ prɪˈtεndɪdˌ hɪ meɪd əz ɪf
Dělá, jako by (se) nic (nestalo).
He acts as if nothing had happened.
hɪ ækts əz ɪf ˈnʌθɪŋ hæd ˈhæpnd
Nedělej blbýho!
Don't play stupid/dumb!
dəʊnt pleɪ ˈstjuːpɪd/dʌm!