strana

side, (knihy) page, (politická, smluvní ap.) party

Je to na druhé straně ulice.
It's on the other side of the street.
ɪts ɒn ðiː ˈʌðə saɪd əv ðə striːt
Na jedné straně..., ale na straně druhé...
On the one hand ..., but on the other (hand)...
ɒn ðə wʌn hænd ˌ bət ɒn ðiː ˈʌðə (hænd)
Otočte na stranu...
Turn to page number...
tɜːn tə peɪdʒ ˈnʌmbə
Chyba je na jejich straně.
The fault lies with them.
ðə fɔːlt laɪz wɪθ ðəm
Potěšení je na mé straně.
The pleasure is all mine.
ðə ˈplεʒə ɪz ɔːl maɪn
Jsem na tvé straně.
I'm on your side., I side with you.
aɪm ɒn jɔː saɪdˌ aɪ saɪd wɪθ juː
Přidal se na jeho stranu.
He took his side.
hɪ tʊk hɪz saɪd
ze strany na stranu, z jedné strany na druhou
from side to side
frɒm saɪd tə saɪd
na všechny strany
in all directions
ɪn ɔːl daɪˈrεkʃənz
jít na velkou stranu
do (a) number two, go number two, (form.) have a bowel movement
dʊ (ə) ˈnʌmbə tuːˌ gəʊ ˈnʌmbə tuːˌ hæv ə ˈbaʊəl ˈmuːvmənt
jít na malou stranu
do a number one, go number one
dʊ ə ˈnʌmbə wʌnˌ gəʊ ˈnʌmbə wʌn