dorazit

kam arrive, get swh, reach sth

Kdy tam dorazíš?
When will you be/get there?
wεn wɪl juː biː/gεt ðεə?
Když jsem dorazil do Tunisu...
When I arrived in Tunis...
wεn aɪ əˈraɪvd ɪn ˈtjuːnɪs
Dorazili jsme tam včas.
We got there in time.
wiː gɒt ðεə ɪn taɪm
Doraz to! (pití)
Finish it!
ˈfɪnɪʃ ɪt!