těsný

tight, (rozdíl ap.) narrow, (vzdálenost ap.) close

Kalhoty jsou mi těsné (v pase).
The trousers are too tight (in the waist).
ðə ˈtraʊzəz ɑː tuː taɪt (ɪn ðə weɪst)
Jsou v těsném kontaktu s...
They are/keep in close contact with ...
ðeɪ ɑː/kiːp ɪn kləʊs ˈkɒntækt wɪθ
těsné vítězství
narrow victory
ˈnærəʊ ˈvɪktərɪ
Těsně vedle!
Near miss!, Just wide!
nɪə mɪs!ˌ dʒʌst waɪd!
Těsně vedle! (při hádání)
You're close!
jʊə kləʊs!
Těsně vyhrál.
He won by a narrow margin.
hɪ wɒn baɪ ə ˈnærəʊ ˈmɑːdʒɪn
Jen těsně nám to ujelo. (vlak ap.)
We only just missed it.
wiː ˈəʊnlɪ dʒʌst mɪst ɪt