vítat

koho welcome, (zdravit) greet sb

Vítejte/Buďte vítáni/Vítám(e) vás v...
Welcome to...
ˈwεlkəm tə
Nejsi tady vítán.
You are not welcome here.
juː ɑː nɒt ˈwεlkəm hɪə
Vítají Nový rok.
They welcome the New Year.
ðeɪ ˈwεlkəm ðə njuː jɪə
Vítáme jejich rozhodnutí.
We welcome their decision.
wiː ˈwεlkəm ðεə dɪˈsɪʒən
Jakýkoliv návrh je vítán.
Any suggestion is welcome.
ˈεnɪ səˈdʒεstʃən ɪz ˈwεlkəm