závěr

conclusion, (konec) end

v závěru
in the end
ɪn ðiː εnd
na závěr, závěrem
in conclusion, finally, lastly, to finish
ɪn kənˈkluːʒənˌ ˈfaɪnəlɪˌ ˈlɑːstlɪˌ tə ˈfɪnɪʃ
úplně na závěr
last of all
lɑːst əv ɔːl
Došli jsme k závěru, že...
We came to the conclusion that...
wiː keɪm tə ðə kənˈkluːʒən ðæt
Vyvodil (z toho) závěr, že...
He drew a conclusion, that...
hɪ druː ə kənˈkluːʒənˌ ðæt
Nedělej ukvapené závěry.
Don't jump to conclusions!
dəʊnt dʒʌmp tə kənˈkluːʒənz!