točit se

turn, spin, (i záležitosti ap.) revolve around sth

Točí se mi hlava.
My head is spinning., I feel dizzy.
maɪ hεd ɪz ˈspɪnɪŋˌ aɪ fiːl ˈdɪzɪ
Všechno se točí kolem...
Everything revolves (a)round...
ˈεvrɪˌθɪŋ rɪˈvɒlvz (ə)raʊnd
točit se v bludném/začarovaném kruhu
be caught (up) in a vicious circle
biː kɔːt (ʌp) ɪn ə ˈvɪʃəs ˈsɜːkl