téměř

almost, nearly, all but

téměř nikdy/žádný
hardly ever/any, almost never/no
ˈhɑːdlɪ ˈεvə/ˈεnɪˌ ˈɔːlməʊst ˈnεvə/nəʊ
Téměř nemohl vstát.
He could barely stand up.
hɪ kʊd ˈbεəlɪ stænd ʌp
Je to téměř nemožné.
It's almost/next to impossible.
ɪts ˈɔːlməʊst/nεkst tə ɪmˈpɒsəbl
Bylo téměř poledne.
It was nearly/close to noon.
ɪt wɒz ˈnɪəlɪ/kləʊs tə nuːn