umožnit

co (komu) enable, (dovolit) allow (sb to do) sth, make sth possible

Neumožnil mi to.
He didn't let me do it.
hɪ ˈdɪdnt lεt miː dʊ ɪt
To nám umožnilo použít více...
It enabled us to use more...
ɪt ɪˈneɪbld əs tə juːz mɔː
Toto nám umožní, abychom...
This will make it possible for us to...
ðɪs wɪl meɪk ɪt ˈpɒsɪbl fə əs tə
Nebylo nám to umožněno.
We were not allowed to do it.
wiː wɜː nɒt əˈlaʊd tə dʊ ɪt