zabít

koho/co kill sb/sth, (zavraždit) murder sb

Já ho zabiju!
I'm going to kill him!
aɪm ˈgəʊɪŋ tə kɪl hɪm!
Zabil se při autonehodě.
He was killed in a car accident.
hɪ wɒz kɪld ɪn ə kɑː ˈæksɪdənt
Mohl ses zabít!
You could have been killed!
juː kʊd hæv bɪn kɪld!
Zabila se kvůli němu. (sebevraždou)
She killed herself because of him.
ʃɪ kɪld həˈsεlf bɪˈkɒz əv hɪm
Jen tak zabíjím čas. (krátím)
I'm just killing time.
aɪm dʒʌst ˈkɪlɪŋ taɪm
Jenom tím zabíjíte čas. (mrháte)
You are only wasting time.
juː ɑː ˈəʊnlɪ ˈweɪstɪŋ taɪm
To tě nezabije.
That won't kill you.
ðæt wəʊnt kɪl juː
To bude zabité odpoledne.
It is going to be a wasted afternoon.
ɪt ɪz ˈgəʊɪŋ tə biː ə ˈweɪstɪd ˌɑːftəˈnuːn
Spí jako zabitý.
He's sleeping like a log., (hovor.) He is dead to the world.
hiːz sliːpɪŋ laɪk ə lɒgˌ hɪ ɪz dεd tə ðə wɜːld
zabít dvě mouchy jednou ranou
kill two birds with one stone
kɪl tuː bɜːdz wɪθ wʌn stəʊn