objednat

co order, (zadat zakázkou) commission sth, (rezervovat) book sth

Rádi bychom si objednali.
We'd like to order.
wiːd laɪk tə ˈɔːdə
Toto jsem si neobjednal.
This is not what I ordered.
ðɪs ɪz nɒt wɒt aɪ ˈɔːdəd
Objednal jsem si salát.
I ordered a salad.
aɪ ˈɔːdəd ə ˈsæləd
Máte objednáno?
Have you already ordered?
hæv juː ɔːlˈrεdɪ ˈɔːdəd?
Chtěl bych se objednat k... (lékaři ap.)
I'd like to make an appointment with...
aɪd laɪk tə meɪk ən əˈpɔɪntmənt wɪθ
Jste objednán?
Do you have an appointment?
dʊ juː hæv ən əˈpɔɪntmənt?