pokazit

co spoil, ruin sth, (rozbít) break

Pokazil jsi nám večer.
You spoilt our evening.
juː spɔɪlt aʊə ˈiːvnɪŋ
Pokazila si život.
She ruined her life.
ʃɪ ˈruːɪnd hə laɪf
Pokazil jsem si žaludek.
I've upset my stomach.
aɪv ʌpˈsεt maɪ ˈstʌmək
Tys to pokazil! (zařízení ap.)
You've broken it!
juːv ˈbrəʊkən ɪt!
Tím nic nepokazíš. (zkus to ap.)
There's no harm in (doing) that.
ðεəz nəʊ hɑːm ɪn (ˈduːɪŋ) ðæt