během

during, (v průběhu) in the course/process of sth, (před vypršením) within

Během dne ti několikrát volal.
He called you several times during the day.
hɪ kɔːld juː ˈsεvrəl taɪmz ˈdjʊərɪŋ ðə deɪ
Budu tam během hodiny.
I'll be there within an hour.
aɪl biː ðεə wɪˈðɪn ən aʊə
Sejdeme se během oběda.
We will meet at lunchtime.
wiː wɪl miːt æt ˈlʌntʃˌtaɪm
Během toho, co jsem spal...
While I was sleeping...
waɪl aɪ wɒz sliːpɪŋ
Tohle lepidlo ztvrdne během minuty.
This glue hardens in a minute.
ðɪs gluː ˈhɑːdnz ɪn ə ˈmɪnɪt
Během noci připadl další sníh.
More snow fell during the night.
mɔː snəʊ fεl ˈdjʊərɪŋ ðə naɪt
Během celých devadesátých let...
Throughout the nineties...
θruːˈaʊt ðə ˈnaɪntɪz
během toho (mezitím ap.)
meanwhile
ˈmiːnˌwaɪl
během toho (někdy v té době)
during that (time), somewhere along/down the line
ˈdjʊərɪŋ ðæt (taɪm)ˌ ˈsʌmˌwεə əˈlɒŋ/daʊn ðə laɪn