dovolovat si

dare, na koho (být drzý) be impudent/insolent/cheeky with sb

Dovoluji si požádat vás...
I take the liberty to ask you/of asking you...
aɪ teɪk ðə ˈlɪbətɪ tə ɑːsk juː/əv ɑːskɪŋ juː
Dovoluji si tvrdit, že...
I dare say that...
aɪ dεə seɪ ðæt
Co si to dovolujete!
How dare you!
haʊ dεə juː!
Nedovoluj si na mě!
Don't be insolent with me!, Don't take liberties with me!
dəʊnt biː ˈɪnsələnt wɪθ miː!ˌ dəʊnt teɪk ˈlɪbətɪz wɪθ miː!